Są różne rodzaje finansowania społecznościowego

Są różne rodzaje finansowania społecznościowego

Istnieje wiele różnych rodzajów podwyżek kapitału dla przedsiębiorstw na wszystkich etapach wzrostu, i tak samo istnieje wiele rodzajów finansowania społecznościowego, czyli crowfundingu.

Wybór metody finansowania społecznościowego zależy od rodzaju produktu lub usługi, które oferujesz, oraz celów rozwoju. Trzy główne typy to finansowanie społecznościowe oparte na darowiznach, nagrodach i udziałowe. Mówiąc najogólniej, każdą kampanię crowdfundingową, w której nie ma finansowego zwrotu dla inwestorów lub współtwórców, można traktować jako finansowanie społecznościowe oparte na darowiznach. Typowe inicjatywy finansowania społecznościowego oparte na darowiznach obejmują zbieranie funduszy na pomoc w przypadku katastrof, organizacje charytatywne, organizacje non-profit i rachunki medyczne. Finansowanie społecznościowe oparte na nagrodach obejmuje osoby, które przyczyniają się do rozwoju twojej firmy w zamian za jakiś profit, która zazwyczaj jest formą produktu lub usługi oferowanej przez firmę. Są różne rodzaje finansowania społecznościowego

Mimo że ta metoda zapewnia darczyńcom nagrodę, nadal jest ogólnie uważana za podzbiór finansowania społecznościowego opartego na darowiznach, ponieważ nie przynosi zwrotu finansowego ani kapitałowego.

To podejście jest popularną opcją na popularnych platformach finansowania społecznościowego, ponieważ pozwala właścicielom firm motywować ich współpracowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub sprzedaży udziałów. W przeciwieństwie do metod opartych na darowiznach i nagrodach, finansowanie społecznościowe oparte na udziałach pozwala uczestnikom programu stać się współwłaścicielami firmy czy nieruchomości poprzez wymianę kapitału na akcje. Jeśli zastanawiasz się, w co zainwestować 10 tysięcy? – Social.Estate to platforma crowfundingowa, która może być odpowiedzią na to pytanie. Jako właściciele udziałów inwestorzy uzyskują zwrot finansowy z inwestycji i ostatecznie otrzymują udział w zyskach w formie dywidendy lub dystrybucji. W skrócie crowdfunding jest to metoda pozyskiwania kapitału poprzez wspólny wysiłek przyjaciół, rodziny, klientów i inwestorów indywidualnych.