Ochrona upraw buraka cukrowego

Ochrona upraw buraka cukrowego

Buraki cukrowe stanowią dużą część upraw w naszym kraju, mogą posiadać do 20% cukru, jak inne rośliny mogą być zagrożone przed występowaniem różnego rodzaju chorób, insektów jak również chwastów.

Dlatego warto stosować specjalne środki ochrony roślin, które mogą zabezpieczyć buraki przed wieloma różnymi zagrożeniami. Bardzo skuteczne mogą okazać się herbicydy selektywne, które niszczą chwasty w uprawach, dzięki czemu burak nie musi konkurować o wodę, w ten sposób uzyskujemy większe plony niż w przypadku upraw z wysokim zachwaszczeniem.

Ochrona upraw buraka cukrowego

Fungicydy i herbicydy w uprawach buraka

W przypadku buraków bardzo dobrze sprawdzają się herbicydy takie jak Solider, Jupiter 700 SC oraz Major 300 SL. Są to herbicydy w formie koncentratu, z którego przygotujemy roztwór wodny gotowy do oprysku. Mogą być stosowane nalistnie za pomocą standardowych opryskiwaczy rolniczych, dzięki temu możemy pozbywać się chwastów z dużych obszarów uprawy. Herbicydy działają na chwasty uszkadzając ich naturalne procesy przykładowo fotosyntezę. Prowadź to do zahamowania wzrostu oraz obumierania roślin. W ten sposób możemy prowadzić bardzo skuteczne odchwaszczanie w uprawach buraka cukrowego. Bardzo istotna jest identyfikacja chwastów, które występują w danym obszarze, dzięki temu możemy dobrać herbicyd selektywny, który będzie działał w przypadku chwastów dwuliściennych.

Dostępne są także fungicydy, które dobrze sprawdzają się w przypadku różnego rodzaju grzybów, będzie to Makler 250 SE czy Kier 450 SC. Możemy stosować bardzo skuteczne fungicydy trójskładnikowe, które mogą działać poprzez układ listny, łodygi jak również będą wynikały przez korzenie chwastów. Prawidłowy oprysk powinien być wykonywany w przyjaznych warunkach pogodowych. Zbyt wysokie nasłonecznienie może powodować wyparowanie czynnika z powierzchni zanim zacznie działanie. Dodatkowo powinniśmy unikać deszczu, który może zmywać oprysk do gleby jak również zbyt silnych wiatrów, kiedy oprysk może zostać zniesiony na inne uprawy.

Wiele bardzo skutecznych herbicydów oraz fungicydów stosowanych w uprawie buraka znajdziemy na stronie https://innvigo.com/buraki-cukrowe/. Są to koncentraty, z których przygotowujemy roztwór wodny. Jest to obecnie najskuteczniejszy sposób ochrony buraka cukrowego, dzięki temu możemy wyeliminować chwasty i zwiększać plony.