Deskowania stropowe – do czego są wykorzystywane?

Deskowania stropowe – do czego są wykorzystywane?

Deskowania stropowe używane są w szeroko pojętym budownictwie. Wykorzystuje się je jako element konstrukcji stropów w różnego rodzaju budynkach.

Mogą być wykonywane przy pomocy wielu trwałych, ale lekkich materiałów, wśród których prym wiedzie aluminium. Parametry systemów umożliwiających deskowanie gwarantują łatwy montaż i demontaż, dzięki czemu elementy mogą być bez problemów przenoszone lub przewożone w miarę zapotrzebowania na teren innej budowy.
Wybór metody i rozwiązań użytych przy deskowaniu zależy od tego, jaka ma być konstrukcja stopu i jakich parametrów oczekuje się od gotowej realizacji. Pod tym kątem należy wybrać system i zainteresować się konkretnym rozwiązaniem dostępnym na rynku. Nowoczesne deskowania stropowe i inne bardzo często polegają na wykorzystaniu jak największej ilości gotowych elementów. Dzięki temu praca jest systematyczna i bardziej zautomatyzowana, przebiega szybciej i nie wymaga od wykonawców aż tak dużej wiedzy specjalistycznej. Montaż elementów konstrukcyjnych w deskowaniach stropowych i nie tylko można powierzyć monterom o uśrednionej wiedzy branżowej, bez dużego doświadczenia, gdyż przeważnie wszystko przebiega z wykorzystaniem schematu i gotowych rozwiązań technicznych.


Użyte do umacniania i tworzenia sufitów deskowania stropowe stosuje się w budynkach o różnym charakterze.

Znajomość planu konstrukcyjnego pozwala dobrać parametry i odpowiednio skonstruować ramy oraz poszycie. Im bardziej zaawansowana jest planowana konstrukcja i im większe obciążenia ma znosić strop, tym więcej pracy i różnych elementów potrzeba do sfinalizowania konstrukcji. Jak już zostało wspomniane wyżej, deskowania stropowe bardzo często tworzone są przy zastosowaniu lekkich szkieletów z aluminium i innych materiałów o podobnych właściwościach. Przy dużych obciążeniach stosuje się do deskowania konstrukcje zwane stołami stropowymi. Są bardziej niezawodne, ale cięższe. Dzięki ruchomym elementom takich jak głowice, po montażu ogólnym możliwe jest dopasowanie rozwiązania do parametrów danej konstrukcji.

Posted in Dom