Ochrona zarejestrowanych znaków towarowych

Ochrona zarejestrowanych znaków towarowych

Rejestracja znaku towarowego nie gwarantuje, że twój znak nigdy nie zostanie naruszony.

Daje ci jednak wyłączne prawa do używania znaku towarowego i zapobiegania jego nieautoryzowanemu używaniu na towarach i usługach identycznych lub podobnych do twoich. Rejestrując znak towarowy możesz użyć symbolu r, aby zaznaczyć, że jesteś właścicielem znaku. W przypadku niezarejestrowanych znaków towarowych można używać skrótu TM. Użycie tych symboli nie ma żadnego znaczenia prawnego poza pokazaniem opinii publicznej, że rościsz sobie prawa do znaku towarowego. Może to zniechęcić inne osoby do używania znaku towarowego bez twojej zgody.

Ochrona zarejestrowanych znaków towarowych

Jak postępować w przypadku naruszenia znaków towarowych?

Jeśli ktoś próbuje zarejestrować znak towarowy, który jest identyczny lub podobny do twojego, możesz sprzeciwić się rejestracji, zakwestionować znak lub wyrazić zgodę. Właściwy sposób postępowania będzie zależał od konkretnych okoliczności. Jeśli chcesz używać znaku towarowego, ale stwierdzisz, że ktoś go już zarejestrował w złej wierze lub nie używał go w obrocie handlowym, możesz złożyć wniosek o unieważnienie lub wygaśnięcie.

Nieuprawnione użycie zarejestrowanego znaku towarowego, lub łudząco podobnego oznaczenia, na konkurencyjnych lub powiązanych towarach lub usługach może stanowić naruszenie znaku towarowego. Aby doszło do naruszenia, używanie znaku musi się to odbyć bez zgody właściciela zarejestrowanego znaku, w obrocie handlowym, czyli w celu osiągnięcia korzyści finansowej, na terytorium, na którym zarejestrowane jest prawo do znaku towarowego.

Na stronie https://neografix.pl/naruszenie-cudzych-praw-poprzez-poslugiwanie-sie-zarejestrowanym-znakiem-towarowym/ przeczytasz, kiedy posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym jest naruszeniem cudzych praw. Czyny naruszające prawo mogą obejmować między innymi umieszczanie znaku towarowego na towarach lub ich opakowaniach, oferowanie towarów do sprzedaży lub świadczenie usług pod znakiem towarowym, przywóz lub wywóz towarów oznaczonych znakiem towarowym, używanie znaku towarowego na materiałach promocyjnych lub w reklamie, przygotowywanie się do podrabiania towarów, używanie nazwy firmy, która koliduje z twoim znakiem towarowym. Należy w takiej sytuacji zwrócić się do doświadczonego prawnika, który zajmuje się prawem własności intelektualnej oraz znaków towarowych.