Trwałe akumulatory z matami szklanymi AGM

Trwałe akumulatory z matami szklanymi AGM

AGM to nowszy typ uszczelnionego akumulatora kwasowo-ołowiowego, który wykorzystuje absorbowane maty szklane pomiędzy płytami.

Taki akumulator jest uszczelniony, bezobsługowy, a płyty są sztywno zamontowane, aby wytrzymać rozległe wstrząsy i wibracje. Prawie wszystkie akumulatory AGM są rekombinowane, co oznacza, że mogą rekombinować 99 procent tlenu i wodoru, dlatego nie ma prawie żadnych strat wody. Napięcia ładowania są takie same, jak w przypadku innych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Nawet w warunkach silnego przeładowania emisja wodoru jest niższa niż 4procent. Niski poziom samorozładowania wynoszący do trzech procent na miesiąc umożliwia długie przechowywanie przed ponownym naładowaniem. Akumulator AGM kosztuje dwa razy więcej niż zalana wersja o tej samej wydajności. Ze względu na trwałość różne marki samochodów o wysokich osiągach używają akumulatorów AGM na korzyść typu zalewanego. Trwałe akumulatory z matami szklanymi AGM

Współczynnik ponownego użycia ołowiu w zużytych akumulatorach kwasowo-ołowiowych jest wysoki.

Akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory niklowo-wodorowe i akumulatory litowo-jonowe to w większości małe akumulatory o złożonym składzie, wysokich kosztach recyklingu i trudnościach w odzyskiwaniu, co utrudnia branży recyklingowej realizację operacji zorientowanych na rynek. Obecnie średni globalny współczynnik recyklingu wyżej wymienionych baterii wynosi mniej niż 20 procent, zwłaszcza w przypadku akumulatorów litowo-jonowych, które w większości krajów nie zostały skutecznie poddane recyklingowi i odzyskowi. Tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe mają niższą jakość i gęstość energii, niż akumulatory agm. Gęstość energii wynosi tylko około 1/3 gęstości akumulatorów litowo-jonowych i 1/2 gęstości akumulatorów niklowo-wodorowych. Ponadto są duże i nie nadają się do przedmiotów lekkich i o małych rozmiarach. Cykl życia akumulatora kwasowo-ołowiowego to wciąż stosunkowo duża przestrzeń do ulepszeń, zwłaszcza nowe materiały, nowa konstrukcja i nowa technologia akumulatorów kwasowo-ołowiowych, takich jak bipolarny akumulator kwasowo-ołowiowy, czy akumulator ołowiowo-węglowy.