Pomoc prawnika w sprawach związanych z prawem pracy

Pomoc prawnika w sprawach związanych z prawem pracy

Pracodawca zatrudniając nową osobę podpisuje umowę, w której określa się zadania pracownika, zasady zatrudnienia, w umowie zatrudnienia można zawierać także różne dodatkowe klauzule.

Umowa o zakazie konkurencji, jest stosowana dość powszechne w umowach o pracę, wnioskach o zatrudnienie oraz w umowach sprzedaży przedsiębiorstw. Ogólnym celem tych umów jest ograniczenie pracowników, którzy podpisują umowę, do podjęcia działalności przeciwko pracodawcy na określonym czasie, terenie, stanowisku czy też danej branży. Jeśli ją podpiszesz, zazwyczaj zgadzasz się, że nie będziesz konkurować ze swoim pracodawcą, angażując się w działalność o podobnym charakterze, jako pracownik, niezależny kontrahent, właściciel, współwłaściciel czy inwestor. Oczywiście pracownik nie musi zgodzić się na podpisanie tego rodzaju umowy, w wielu firmach jest to warunek konieczny do podjęcia pracy. Najczęściej tego rodzaju klauzule dotyczą specjalistów lub też osób na wyższych stanowiskach. Niekiedy zdarza się sytuacja kiedy pracowni po zakończeniu umowy, czy odejściu z pracy próbuje podważyć zapisy umowy.

Wówczas z pomocą przyjdzie nam prawnik, który pomoże nam przeanalizować zapisy umowy. Należy wykazać iż pracodawca ma uzasadniony powód aby chronić własności intelektualne firmy.

Oczywiście w umowie muszą być określone ramy czasowe, w których obowiązuje zakaz. Pracodawca ma także obowiązek wypłacać równowartość co najmniej 25% wynagrodzenia w czasie kiedy pracował na etacie. Jeżeli mamy wątpliwości może pomóc nam adwokat Gdańsk prawo pracy może być czasem dość zawiłe dlatego też warto poszukać pomocy specjalisty. Ponadto pracodawca może wymagać respektować zapisów o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, które mogą obejmować wiele różnych sfer. Mogą to być różnego rodzaju własności intelektualne firmy, patenty, certyfikaty czy opracowane technologie. Jeżeli są to dane dostępne do ograniczonej liczby pracowników i traktowane w wewnętrznych dokumentach jako informacje poufne.