Zasada zatrudniania pracownika na umową na czas określony

Zasada zatrudniania pracownika na umową na czas określony

W przypadku umowy o pracę na czas określony należy przestrzegać przepisów prawa pracy.

Zasadniczo na czas określony pracownik może być zatrudniony przez 33 miesiące, oraz 3 miesiące umowy na czas próbny, jednak prawo przewiduje że ten sam pracodawca i pracownik mogą zawierać maksymalnie trzy umowy na czas określony. W przypadku zawarcia czwartej umowy o pracę wyznaczenie pracownika na pracownika następuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Należy zauważyć, że zgodnie z prawem odstęp czasu między kolejnymi umowami o pracę na czas określony nie ma już znaczenia. To istotna zmiana w stosunku do wcześniej obowiązującej regulacji, która przewiduje, że trzecia umowa o pracę na czas określony z mocy prawa staje się umową o pracę na czas nieokreślony. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy przerwy między kolejnymi umowami o pracę nie przekraczają 1 miesiąca. Pracodawcy obchodzili tę zasadę i wprowadzili dłuższe okresy między poszczególnymi umowami, tak aby mogli zawierać nieograniczoną liczbę umów na czas określony. Po wejściu w życie nowych przepisów praktyka ta przestanie przynosić spodziewane efekty, gdyż nieistotne będą odstępy czasowe pomiędzy kolejno zawieranymi umowami o pracę.

W tej chwili umowa o pracę na czas określony może zostać rozwiązana tylko wtedy, gdy została zawarta na dłużej niż 6 miesięcy, a umowa zawiera odpowiednie postanowienie w tym zakresie.

Okres wypowiedzenia takiej umowy o pracę wynosi dwa tygodnie. Prawo przewiduje że można wypowiedzieć każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie od czasu jej trwania i warunków umowy. Wcześniej obowiązujący przepis został uchylony, a okres wypowiedzenia dla umów na czas określony w Polsce będzie taki sam jak okres wypowiedzenia dla umów na czas nieokreślony, Może trwać od 2 tygodni do 3 miesięcy i będzie zależeć od długości zatrudnienia u pracodawcy. Jeżeli któraś ze stron nie jest pewna prawidłowości interpretacji prawa, wówczas może przydać nam się prawnik prawo pracy może być czasem niezrozumiałe stąd potrzebna fachowa pomoc.