Najważniejsze informacje związane z numerem EORI

Najważniejsze informacje związane z numerem EORI

W dzisiejszych czasach na międzynarodowym oraz krajowym rynku działa wiele firm z branży handlowej, przemysłowej i produkcyjnej, które zajmują się eksportowaniem swoich wyrobów i towarów do państw nienależących do Unii Europejskiej.

Oznacza to konieczność zadbania o wiele spraw, takich jak uzyskanie pozwolenia celnego, przeprowadzenie odprawy celnej, skorzystanie z procedury uproszczonej lub procedury TIR albo uzyskanie statusu AEO. Takie czynności wiążą się z kolei z potrzebą uzyskania numeru EORI, o którym warto dowiedzieć się czegoś więcej.

Najważniejsze informacje związane z numerem EORI

Numer EORI – co warto o nim wiedzieć?

Przedsiębiorcy, którzy planują kupowanie albo sprzedawanie towarów do partnerów, którzy działają poza krajami Unii Europejskiej, muszą uzyskać numer EORI. Jest to specjalny numer identyfikacyjny, który znajduje się w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. To właśnie numer EORI umożliwia skuteczne identyfikowanie przedsiębiorstw, które kontaktują się z organami celnymi działającymi w krajach Unii Europejskiej. Warto pamiętać o tym, że jedna firma może posiadać tylko jeden numer EORI.

W przypadku braku posiadania numeru identyfikacyjnego EORI, zarówno import jak i eksport towarów będą niemożliwe.

Trzeba też dodać, że numeru tego nie muszą posiadać osoby fizyczne, które przywożą na teren Unii Europejskiej towary przeznaczone do prywatnego użytkowania.

Proces uzyskiwania tego numeru oznacza konieczność złożenia w Izbie Administracji Skarbowej specjalnego wniosku. Dobrą wiadomością jest fakt, że można zrobić to wygodnie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUESC.

Samo uzyskiwanie numeru identyfikacyjnego EORI nie jest trudnym zadaniem. Konieczne jest tylko skorzystanie z Internetu lub odwiedzenie stron, takich jak na przykład https://daumanlogistics.pl/co-to-jest-numer-eori/. W razie konieczności formalnościami związanymi z nadawaniem numeru EORI oraz innymi celnymi kwestiami formalnymi zajmują się specjalne firmy i agencje celne. Ich znalezienie jest również łatwe i możliwe za pośrednictwem Internetu.